Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met een verbreding van de inzet van het fondsvermogen van het Energiefonds Drenthe waardoor de Energielening Collectieven mogelijk wordt gemaakt. De financiering voor de lening komt uit het fonds Verduurzaming maatschappelijk vastgoed waarvoor Provinciale Staten eerder € 6,6 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Dit fonds wordt dus nu uitgebreid met een lening voor collectieven.

Zowel VvE’s als energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven kunnen deze lening gebruiken voor hernieuwbare energieprojecten, zoals een zon-op-dak-project.

De uitbreiding van het fonds sluit aan op andere inspanningen van de provincie Drenthe om energiecollectieven te ondersteunen. Zo maakte de provincie een week eerder bekend dat het Programma Lokale Energietransitie Drenthe een aanvullende subsidie ontvangt om energiecoöperaties de komende tijd goed te ondersteunen.

De Energielening Collectieven is aan te vragen via de website van het Energiefonds Drenthe. Daar staan ook alle voorwaarden beschreven.

Ander nieuws

Subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB bijna open

Drentse ondernemers kunnen vanaf 28 februari subsidie aanvragen om hun energielasten te verlagen. Ben jij een Drentse mkb-ondernemer? En wil je aan de slag met het besparen van energie in jouw bedrijf? Dan kun je vanaf 28 februari 2023 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB van de provincie Drenthe. Bereid nu alvast voor en dien op 28 februari een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Maatschappelijke Energielening tegen 0% rente

Sinds kort is het Energiefonds Drenthe uitgebreid met een vierde financieringsvorm. De Maatschappelijke energielening is een renteloze lening bestemd voor maatschappelijke organisaties die beschikken over eigen vastgoed of accommodatie en die willen investeren om dit te verduurzamen d.m.v. energiebesparing en/of duurzame energie-opwek.

Energiefonds Drenthe: Nieuwsbrief #5

In de eerste nieuwsbrief van 2023 leest u alles over de renteloze Maatschappelijke Energielening, de Financieringstafel Drenthe en vertelt ElecHydro over het maken van groene Energie.