image description

Maatschappelijke Energielening

De Maatschappelijke energielening is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die het eigen vastgoed willen verduurzamen.

Kom ik in aanmerking?

image description

Het betreft een maatschappelijke organisatie met eigen vastgoed of accommodatie

image description

De financiering ligt tussen de €5.000 en €200.000 en bedraagt maximaal 100% van de totale investering

image description

De maatregel draagt bij aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe.

Hoe werkt de lening

De Maatschappelijke energielening is een renteloze lening bestemd voor maatschappelijke organisaties die beschikken over eigen vastgoed of accommodatie. Maatschappelijke organisaties zijn organisaties zonder winstoogmerk die behoren tot één van de volgende doelgroepen: 

  • schoolbesturen in het primair of voortgezet onderwijs: 
  • culturele algemeen nut beogende instellingen (bijvoorbeeld musea of organisaties voor de exploitatie en het beheer van cultureel erfgoed); 
  • organisaties voor de exploitatie en het beheer van gebouwen met een publieksfunctie (bijvoorbeeld buurt- of dorpshuizen, wijkcentra, scouting, welzijnswerk of speeltuinverenigingen); 
  • religieuze of levensbeschouwelijke instellingen; 
  • sportverenigingen en zwembaden met uitzondering van de zwembaden die in het eigendom zijn van gemeenten 

Met de Maatschappelijke Energielening financieren wij maatschappelijke organisaties die willen investeren in de verduurzaming van het eigen vastgoed d.m.v. energiebesparing en/of duurzame energie-opwek. Tevens dragen zij hiermee aantoonbaar bij aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe door vermindering van CO2-uitstoot. 

Kosten besparen door te investeren 
Wanneer u investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig led-verlichtingssysteem zullen uw energiekosten direct lager worden en maakt u uw organisatie toekomstbestendig. 

Hoe de lening aan te vragen
Dit doet u door het digitale aanvraagformulier op deze website in te vullen en de gevraagde bijlagen te uploaden. Wij nemen uw aanvraag dan binnen 3 werkdagen in behandeling. Heeft u in de afgelopen 3 jaar een subsidie ontvangen dan dient u bij de aanvraag tevens een de-minimis verklaring te uploaden (zie downloads). Wij streven ernaar u binnen 10 werkdagen digitaal een financieringsovereenkomst ter ondertekening aan te bieden. Dit aanbod geldt 4 weken.

Wanneer u de financieringsovereenkomst digitaal heeft ondertekend, wordt het financieringsbedrag 6 maanden voor u gereserveerd. In deze periode kunt u de installatie laten plaatsvinden. 

Na installatie kunt u de eindfactuur met een foto van het eindresultaat uploaden en dan zullen wij z.s.m. het financieringsbedrag naar uw rekening overmaken. Een maand later start dan de automatische incasso van de aflossing. 

Voor het afsluiten van de financiering rekenen wij geen afsluitkosten en aflossen kan boetevrij.

Rente

  • 0%

    10 jaar

    De looptijd van de maatschappelijke Energielening is 10 jaar en u betaalt 0% rente.