image description

Energielening Collectieven

De Energielening Collectieven is bedoeld voor coöperaties en VvE’s die investeren in hernieuwbare energieprojecten m.b.v. SCE of SDE++.

Kom ik in aanmerking?

image description

Het betreft een coöperatie of VvE die gaat investeren in een hernieuwbare energieproject m.b.v. SCE of SDE++

image description

De financiering ligt tussen de €5.000 en €200.000 en bedraagt maximaal 100% van de totale investering

image description

De maatregel draagt bij aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe

Hoe werkt de lening

De Energielening Collectieven is een lening bestemd voor coöperaties of VvE’s die investeren in hernieuwbare energieprojecten m.b.v. SCE of SDE++.

Tevens dragen zij hiermee aantoonbaar bij aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe door vermindering van CO2-uitstoot.

Hoe de lening aan te vragen 

Een aanvraag voor een Energielening Collectieven wordt ingediend door het digitale aanvraagformulier in te vullen op deze website. Bij de aanvraag dienen een aantal documenten te worden ge-upload: 

 • een offerte of overeenkomst voor de realisatie van een project, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven; 
 • de schriftelijke verklaring van de dak- of grondeigenaar om het Project te mogen realiseren. 
 • de subsidiebeschikking op grond van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) of op grond van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++); 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een Energielening Collectieven boven € 50.000 dan dient u ook de volgende documenten te uploaden: 

 • de haalbaarheidsstudie waaruit blijkt dat het Project haalbaar is.
 • indien aanwezig het meest recente volledige financiële jaarrapport. 

Wij nemen uw aanvraag binnen 3 werkdagen in behandeling. Indien uw aanvraag positief wordt beoordeeld, bieden wij u binnen 10 werkdagen digitaal een financieringsovereenkomst aan ter ondertekening. Dit aanbod geldt 4 weken.

Wanneer u de financieringsovereenkomst digitaal heeft ondertekend, wordt het financieringsbedrag 6 maanden voor u gereserveerd. In deze periode kunt u de installatie laten plaatsvinden. 

Na installatie kunt u de eindfactuur met een foto van het eindresultaat uploaden en dan zullen wij z.s.m. het financieringsbedrag naar uw rekening overmaken. Een maand later start dan de automatische incasso van de rente en aflossing. 

Voor het afsluiten van de financiering rekenen wij geen afsluitkosten en aflossen kan boetevrij.

Rente

 • 1%

  15 jaar

  rente financiering tot € 50.000

 • 1% - 2%

  15 jaar

  Rente financiering boven € 50.000. Afhankelijk van te vestigen zekerheden.