image description

Garantie Energiestudie

De garantieregeling is toegankelijk voor energie-intensieve bedrijven. Dit zijn bedrijven met een energierekening van minimaal 1 miljoen euro per jaar en een complex bedrijfsproces.    

Kom ik in aanmerking?

image description

Betreft een Energie-intensief bedrijf in Drenthe

image description

U beschikt over een door de provincie Drenthe goedgekeurde, positieve, Pre-scan

image description

U beschikt over een offerte voor de uit te voeren Energiestudie door een door DEO/EFD goed te keuren bedrijf

Hoe werkt de Garantie Energiestudie

In opdracht van de provincie Drenthe zijn bij de energie-intensieve bedrijven in Drenthe pre-scans uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of er binnen het bedrijf voldoende besparingspotentieel aanwezig is.

Bedrijven met een positieve pre-scan en een offerte voor de energiestudie kunnen bij het Energiefonds Drenthe (EFD) een garantie aanvragen voor de kosten van de energiestudie. Dit kan door het digitale aanvraagformulier op deze website in te vullen.

EFD beoordeelt de offerte en kijkt of het uitvoerende bureau voldoende ervaring en kennis heeft om de energiestudie uit te voeren. Bij een positief advies verstrekt EFD de garantie.

Het bedrag waarvoor EFD een garantie verstrekt bedraagt 100% van de kosten van de energiestudie met een maximum van € 70.000,-

De garantie komt tot uitkering indien uit de studie blijkt dat er minder dan 10% bespaard kan worden met maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 3 jaar.

Indien EFD niet hoeft uit te keren, betaalt het bedrijf waaraan de garantie is verstrekt 10% provisie.

De uitgevoerde energiestudies vormen vervolgens de basis voor gesprekken met bedrijven over de daadwerkelijke realisatie van maatregelen en de eventueel benodigde financiering.

  • 10%

    Provisie

    Indien EFD de garantie niet hoeft uit te keren betaalt het bedrijf waaraan de garantie is verstrekt een provisie van 10% .