Energie Lening aanvragen

Nadat wij uw aanvraagformulier met offerte hebben ontvangen zullen wij u de financieringsovereenkomst toezenden. Wanneer de opdracht door het installatiebureau is uitgevoerd stuurt u ons de eindnota waarvan wij 70% overmaken op uw bankrekening. De eerstvolgende maand zullen wij de eerste termijn van rente en aflossing via automatische incasso af laten schrijven.

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Project details

Financiering en Verklaringen

Gewenste looptijd:

Het Energiefonds Drenthe financiert nooit meer dan 70% van de totale financiële omvang. Hoe wordt het overige deel gefinancierd:

Heeft u de afgelopen 3 jaar subsidie ontvangen van een publieke instelling?